web: Joan Brossa
 


ENCÀRREC: Usar Flash par realitzar un web sobre un poeta, projecte de Master multimèdia de la UOC.

PROJECTE: Es dissenya una introducció animada i tot seguit un escenari a on es desenvolupa tot el projecte, mitjançant diverses animacions.

INTERVENCIÓ: Disseny de la interfície/Disseny gràfic/Tractament de imatges/
Iconografia/Enregistrament i realització d'un video de 3.5' i d'un anunci de 1.5'

  PROJECTES DE MULTIMÈDIA