EXPOSICIONS / CONCERTS
  TIME STRETCHING: art digital / Bh Project
 


Exploració dels límits visuals i seqüencials en representacions arquitectóniques i en imatges de colectius. És distorsiona el límit temporal per canviar el sentit narratiu, el temps de imatges i sons es tractat com una molla. Us de l'error com contrapunt a la perfecció sintética.

INTERVENCIÓ: Disseny multimédia i composició sonora.

LLOC : LEM, festival internacional de música experimental de Barcelona